Głównym celem Kancelarii Adwokackiej adw. Tomasza Baranik jest znajdowanie najlepszych rozwiązań
dla swoich Klientów,
w jak najkrótszym czasie, przy zaangażowaniu jak najmniejszych środków.

Skarga do Strasburga

Adw. Tomasz Baranik skutecznie reprezentuje swoich Klientów w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Zastępstwo prawne obejmuje m. in. przygotowanie skargi, prowadzenie postępowania jak i reprezentowania klienta przed Trybunałem.