Głównym celem Kancelarii Adwokackiej adw. Tomasza Baranik jest znajdowanie najlepszych rozwiązań
dla swoich Klientów,
w jak najkrótszym czasie, przy zaangażowaniu jak najmniejszych środków.

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w następujących sprawach z szeroko rozumianego prawa rodzinnego:

- o rozwód,

- o separację,

- o unieważnienie małżeństwa,

- o alimenty,

- o kontakty,

- o przysposobienie,

- o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,

- z zakresu władzy rodzicielskiej.

Ponadto Kancelaria oferuje każdemu Klientowi indywidualne i kompleksowe doradztwo z zakresu prawa rodzinnego, a nadto reprezentuje Klienta w ramach prowadzonych postępowań sądowych jak i pozasądowych, w tym w czasie ewentualnej mediacji.