Głównym celem Kancelarii Adwokackiej adw. Tomasza Baranik jest znajdowanie najlepszych rozwiązań
dla swoich Klientów,
w jak najkrótszym czasie, przy zaangażowaniu jak najmniejszych środków.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w następujących sprawach z zakresu prawa pracy:

- nawiązanie stosunku pracy,

- zakończenie stosunku pracy,

- umowy o zakazie konkurencji,

- wypadki przy pracy,

- odpowiedzialność materialna pracowników,

- roszczenia odszkodowawcze związane z nieprawidłowym zakończeniem stosunku pracy.

Ponadto Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem umów o pracę oraz Regulaminów Pracy czy Regulaminów Wynagradzania. W ramach doradztwa Kancelaria oferuje swoim Klientom możliwość znalezienia najdogodniejszej formy zatrudnienia, w tym w oparciu o przepisy prawa pracy jak i prawa cywilnego (kontrakty, umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Możliwa współpraca z doradcami podatkowymi i księgowymi pozwala Kancelarii obsłużyć każdego Klienta kompleksowo, w tym także poprzez doradztwo prawne z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz podatków.