Głównym celem Kancelarii Adwokackiej adw. Tomasza Baranik jest znajdowanie najlepszych rozwiązań
dla swoich Klientów,
w jak najkrótszym czasie, przy zaangażowaniu jak najmniejszych środków.

Prawo gospodarcze

Kancelaria zapewnia swoim Klientom w szczególności:

- doradztwo gospodarcze, w tym z zakresu Kodeksu Spółek Handlowych, pomocy publicznej, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i konsumentów,

- pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- pomoc w zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej osobom fizycznym,

- pomoc w zakładaniu i rejestracji fundacji i stowarzyszeń,

- pomoc w windykacji należności,

- udział adwokata w prowadzonych sprawach sądowych jak i pozasądowych, na każdym etapie.

Kancelaria oferuje każdemu Klientowi pomoc od doradztwa do stałej i kompleksowej obsługi prawnej. Kancelaria zapewnia udział adwokata w obradach Zarządów, podczas Zgromadzeń Wspólników, a także w ramach posiedzeń Rad Nadzorczych.

Oferta Kancelarii skierowana jest do każdego przedsiębiorcy, niezależnie od jego wielkości oraz formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Swoją pomoc Kancelaria oferuje także osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą, które zastanawiają się np. nad wyborem formy prawnej prowadzonej działalności czy formy opodatkowania.

Kancelaria świadczy pomoc prawną także dla fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji publicznej, w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.