Głównym celem Kancelarii Adwokackiej adw. Tomasza Baranik jest znajdowanie najlepszych rozwiązań
dla swoich Klientów,
w jak najkrótszym czasie, przy zaangażowaniu jak najmniejszych środków.

Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi sprawy m. in. z zakresu:

- prawa zobowiązań (w tym dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę),

- prawa rzeczowego (własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe jak np. służebność, hipoteka, zastaw),

- prawa osobowego (w tym sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego),

- prawa prasowego,

- o zapłatę,

- o zasiedzenie,

- o zniesienie współwłasności,

- o podział majątku wspólnego,

- o ochronę dóbr osobistych,

- prawa spadkowego (dziedziczenie ustawowe jak i testamentowe).

Kancelaria zapewnia udział adwokata na każdym etapie sprawy, w tym na etapie postępowania sądowego jak i egzekucyjnego. Kancelaria uczestniczy w negocjacjach jak i ewentualnych mediacjach.