Głównym celem Kancelarii Adwokackiej adw. Tomasza Baranik jest znajdowanie najlepszych rozwiązań
dla swoich Klientów,
w jak najkrótszym czasie, przy zaangażowaniu jak najmniejszych środków.

Prawo administracyjne

Kancelaria zapewnia swoim Klientom w szczególności:

- zastępstwo na każdym etapie postępowania administracyjnego, w tym przed organami administracji publicznej w procesie starania się o wydanie decyzji administracyjnej lub postanowienia,

- udział adwokata na każdym etapie postępowania sądowego, w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie,

- doradztwo z zakresu prawa administracyjnego, w tym np. prawa budowlanego, wodnego, ochrony środowiska.