Głównym celem Kancelarii Adwokackiej adw. Tomasza Baranik jest znajdowanie najlepszych rozwiązań
dla swoich Klientów,
w jak najkrótszym czasie, przy zaangażowaniu jak najmniejszych środków.

O mnie

Tomasz Baranik

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – mgr prawa oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – mgr administracji. Obydwa kierunki ukończył z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując jedne z najlepszych wyników w nauce na roku.

Po ukończeniu studiów prawniczych przez okres jednego roku był aplikantem prokuratorskim. Następnie rozpoczął odbywanie aplikacji adwokackiej. Członek Olsztyńskiej Izby Adwokackiej.

Zajęcia praktyczne oraz naukę zawodu adwokata zdobywał w Kancelarii Adwokackiej adw. Wojciecha Wrzecionkowskiego w Olsztynie (pełniącego funkcję Konsula Honorowego Republiki Federalnej Niemiec w Olsztynie), na co dzień współpracując także z Kancelarią Adwokacką adw. Joanny Kucharzewskiej z Olsztyna (specjalizującą się w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego) oraz Kancelarią Adwokacką adw. Jacka Klonowskiego z Olsztyna (specjalizującym się w szczególności w sprawach z zakresu prawa karnego).

Posiada bogate doświadczenie w pracy w charakterze wykładowcy i trenera. Przeprowadził od 2003 r. kilkaset szkoleń, w szczególności dla przedsiębiorców oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, m. in. nt. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, programów pomocowych rządu polskiego jak i administracyjno - prawnych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z racji zdobytego doświadczenia zawodowego jest także specjalistą z zakresu funduszy unijnych, w szczególności dla przedsiębiorców (m. in. na inwestycja, szkolenia). Doskonale orientuje się w sytuacji sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym w regionie warmińsko - mazurskim.

Posługuje się językiem niemieckim. Zdał egzamin państwowy II-go stopnia z języka niemieckiego - Zentrale Mittelstufenprüfung - zdany przy Goethe Institut Inter-Nationes München.