Głównym celem Kancelarii Adwokackiej adw. Tomasza Baranik jest znajdowanie najlepszych rozwiązań
dla swoich Klientów,
w jak najkrótszym czasie, przy zaangażowaniu jak najmniejszych środków.

Fundusze unijne

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawanej podmiotów - w szczególności przedsiębiorców z regionu Warmii i Mazur - korzystających z dotacji unijnych jak i rządu polskiego.

Kancelaria oferuje pomoc merytoryczną z zakresu funduszy wsparcia potencjalnym Wnioskodawcą, jak i już Beneficjentom realizującym i rozliczającym swoje projekty (od doraźnych porad po stałe zlecenie koordynacji / nadzoru nad przygotowywanym / realizowanym projektem).

Kancelaria - nadto - przygotowuje w ramach tzw. procedury odwoławczej - podczas ubiegania się o dofinansowanie - m. in. protesty, odwołania, skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych jak i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.